Rajya Sabha

The former Rajya Sabha MP was considered close to BJP leader L K Advani.